Interim management i wsparcie operacyjne

Zmiany rynkowe wymuszające zmianę strategii, nieoczekiwany spadek sprzedaży, problemy organizacyjno/kadrowe, to dziś typowe sytuacje biznesowe dotykające zarówno małe, średnie jak i duże podmioty. Dla wielu z nich może to stanowić poważne zagrożenie. W takich sytuacjach, wymagających szybkiego, doraźnego działania, bardzo pomocne jest skorzystanie z czasowego wsparcia zewnętrznych specjalistów. Rekrutacja oraz trwałe zatrudnienie doświadczonych managerów może pochłonąć zbyt wiele czasu oraz stanowić dodatkowe, nie zawsze konieczne obciążenie dla spółki.
Podmioty o większych strukturach, pomimo odpowiednich zasobów, również chętnie korzystają z zewnętrznych, niezależnych specjalistów w celach dokonania obiektywnej oceny sytuacji lub wsparcia w planowaniu i wdrażaniu niezbędnych zmian. W przypadkach wymagających stanowczych działań reorganizacyjnych lub naprawczych zewnętrzne zarządzanie czasowe (Interim Management) od strony operacyjnej może stanowić o skuteczności tych działań, jak również ułatwiać przyszłe sprawne działanie zespołów z kadrą managerską.
W przypadku firm mniejszych oraz na wczesnym etapie rozwoju (seed i StartUp), rozpoczynających działalność od tworzenia innowacyjnego produktu, którego rozwój wymaga dużej wiedzy i koncentracji na nim, często napotkać można potrzebę wsparcia organizacyjnego wynikającego z braku możliwości lub doświadczeń biznesowych. Zapewnienie takim firmom odpowiedniego operacyjnego know-how znacząco zwiększa ich szanse na uzyskanie sukcesu komercyjnego.
Czas: 0.010 sek