Business development management

Dynamika zmian zachodzących w dzisiejszym biznesie wymusza na przedsiębiorcach podejmowanie coraz to nowych działań w obszarze rozwoju biznesu. Zmieniające się technologie, skrócony cykl życia produktu oraz pojawiające się produkty i usługi substytucyjne powodują, że z jednej strony nasila się konkurencja, a z drugiej pojawiają się nowe rynki, a wraz z nimi nowe szanse rozwojowe. Dlatego też procesy „business development” są dziś niezbędnym elementem w działalności ambitnych podmiotów. Najistotniejszymi obszarami tych procesów są rozwój oraz dywersyfikacja produktu, sieci sprzedaży oraz utrzymanie zmotywowanej i kompetentnej organizacji.
Zgodnie z praktykami najbardziej innowacyjnych firm, największą rolę w procesie biznes development odgrywają dwa kluczowe elementy: elastyczność, jako umiejętność szybkiej reakcji na niespodziewane zdarzenia rynkowe (najczęściej wywołane przez działania konkurencji) oraz długofalowa zdolność adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia biznesowego.
Wykształcenie w organizacji obu tych elementów, podobnie jak w przypadku budowania strategii, poprzez nadanie im charakteru ciągłego, wymaga dziś zupełnie nowego podejścia do planowania procesów rozwojowych w przedsiębiorstwie W dobie tak dynamicznego rynku zdecydowanie większą szansę na sukces i rozwój mają podmioty, które wykształciły trwałą kulturę akceptacji i wsparcia dla zmian.
Czas: 0.009 sek