Business development management - oferta

Szeroko-pojęty biznes development należy do obszaru, w którym jako zespół posiadamy największe doświadczenie i kompetencje. Jako managerowie wyższego szczebla zarządzaliśmy wieloma procesami rozwojowymi, w szczególności w spółkach działających na rynku ICT. W pełni rozumiejąc istotę działań rozwojowych oferujemy praktyczny udział w planowaniu i realizacji tych działań poprzez audyty wewnętrzne oraz analizę otoczenia biznesowego i potencjału branży. Analizujemy łańcuch wartości, poszukujemy potencjału wzrostu oraz wskazujemy możliwe dźwignie rozwojowe.
Prowadzimy działania związane z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i usług. Posiadamy szeroki zakres kompetencji w zakresie produktowym – od konceptualizacji pomysłu/idei, poprzez analizę marketingową i finansową, budowanie strategii cenowej/marżowej, działania promocyjno-reklamowe do zarządzania procesami sprzedaży włącznie. Bezpośrednio, operacyjnie rozwijamy modele sprzedażowe i dystrybucję – zarówno dla rynku B2B jak i B2C. Organizujemy i wspieramy procesy sprzedaży w kanałach bezpośrednich oraz pośrednich (umowy partnerskie). Pomagamy firmom w rozwoju geograficznym oraz w wejściach na rynki zagraniczne. Dzięki dobremu rozeznaniu na rynku wskazujemy możliwe synergie produktowe, handlowe i kompetencyjne wspierając tworzenie partnerskich relacji w obszarze B2B.
Posiadamy praktyczne doświadczenie w przekształceniach, restrukturyzacji i zmianie procesów biznesowych w małych i średnich przedsiębiorstwach koniecznych w następstwie akwizycji i konsolidacji tych podmiotów. Rozumiejąc konsekwencje biznesowe wynikające ze zmian na poziomie kapitałowym/właścicielskim, pracując operacyjnie przywiązujemy szczególną wagę do właściwych przekształceń organizacyjnych w tym „aspektów miękkich” i HR mających znaczący wpływ na rozwój nowo powstałej organizacji.

Dla większych organizacji wdrażamy modele zarządzania projektami dopasowane do specyfiki firm, runku, procesów biznesowych oraz struktur HR. Wierzymy, że zdolność tworzenia czasowych, interdyscyplinarnych struktur zadaniowych, wspartych odpowiednią metodyką pracy i zarządzania ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działań w zakresie biznes development. Pomagamy firmom w priorytetyzacji zadań, alokacji zasobów oraz zarządzaniu portfelem projektów. W bardziej złożonych strukturach przejmujemy bezpośrednio na siebie zarządzanie projektami obejmując rolę kierowników projektów lub wzmacniając komitety sterujące.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas: 0.018 sek