Witamy na stronie Management Partners

Jesteśmy dynamiczną, nowoczesną organizacją działającą w obszarze szeroko-pojętego „Business Development”. Pomagamy naszym Klientom określić strategiczne kierunki rozwoju oraz odnaleźć możliwe do uzyskania przewagi konkurencyjne. Wspieramy firmy w zakresie definiowania i zarządzania produktami oraz usługami wraz z przygotowaniem analiz rynku, planów sprzedaży, budżetów i polityki cenowej.
Zajmujemy się również organizacją sprzedaży oraz budową kanałów dystrybucji. Uczestnicząc w budowaniu zespołów lub przeprowadzając firmy przez zmiany, działalność naszą wspomagamy systemami szkoleń oraz kompetencjami z obszaru tzw. miękkiego HR, które stanowią niezbędny element budujący siłę organizacji.
Nasza ofertę współpracy kierujemy zarówno do organizacji, które stawiają pierwsze kroki na rynku - wspomagając je w komercjalizacji przedsięwzięć, jak również do podmiotów, które potrzebują operacyjnego i merytorycznego wsparcia, aby nadal szybko podbijać rynek. Chętnie również działamy z firmami, które osiągnęły już swoją pozycję, lecz wymagają często trudnych zmian dla jej utrzymania.
Szczególnie do współpracy zapraszamy firmy działające w obszarze nowoczesnych technologii, którym służymy największym doświadczeniem skutecznie uzupełniając kompetencje techniczno/technologiczne o wiedzę i praktykę biznesową.

 

Misją Management Partners jest:

Wspomaganie przedsiębiorców i organizacji
w osiąganiu strategicznych celów poprzez operacyjne
działanie w kluczowych obszarach rozwoju biznesu.

Czas: 0.011 sek