Nasza oferta

Oferta Management Partners obejmuje szeroki zakres usług zarządczych w obszarach: strategia, business development, komercjalizacja produktów oraz sprzedaż i marketing. W odróżnieniu od typowych firm doradczych koncentrujemy się na bezpośrednim, operacyjnym zaangażowaniu w realizację rekomendowanych działań. Wspomagamy naszych Klientów nie tylko wewnątrz organizacji, ale również realizując dla nich zaplanowane zadania na rynku.
Naszą ofertę kierujemy do firm szukających nowych możliwości rynkowych, planujących wdrożenia produktów lub potrzebujących wsparcia kompetencyjnego i/lub operacyjnego. Posiadamy praktykę współpracy zarówno z dużymi, średnimi jak i najmniejszymi podmiotami (w tym powstałymi przy wsparciu programów pomocowych Unii Europejskiej). Rozumiejąc specyfikę każdego z etapów rozwoju firmy potrafimy elastycznie dopasować nasze działanie do konkretnych oczekiwań Klienta, niezależnie od wielkości jego organizacji i skali działania.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnym zakresem oferowanych przez nas usług.
·         Analiza otoczenia ekonomicznego, szans i zagrożeń rynkowych
·         Formułowanie oraz wdrażanie strategii i inicjatyw rozwojowych
·         Tworzenie operacyjnych planów wdrożenia inicjatyw strategicznych i ich komunikacja w organizacji
·         Implementacja narzędzi pomiaru skuteczności wdrożenia strategii
·         Opracowywanie biznes planów, modeli finansowych oraz budżetów operacyjnych i narzędzi kontrolingowych
Komercjalizacja - wsparcie w wejściu na rynek
·         Planowanie procesu tworzenia nowych produktów/usług oraz ich komercjalizacji
·         Wsparcie procesów rozwojowych w obszarze technologii ICT, marketingu i sprzedaży
·         Tworzenie cenników, modeli rabatowych oraz zasad promocji i rozliczeń
·         Definiowanie reguł prawnych świadczenia usług, tworzenie regulaminów sprzedaży oraz promocji
·         Udział w prototypowaniu, zbieraniu opinii rykowych oraz analiza wniosków
Business development management
·         Kompleksowe planowanie i realizacja działań rozwojowych
·         Analiza wewnętrzna organizacji, jej otoczenia biznesowego oraz potencjału branży
·         Ocena łańcucha wartości, poszukiwanie potencjału wzrostu i dźwigni rozwojowych
·         Rozwój produktów, analiza marketingowa i finansowa, budowanie strategii cenowo-marżowej,
·         Zarządzanie procesem sprzedaży, tworzenie i rozwój kanałów sprzedaży dla rynków B2B i B2C
·         Wsparcie w rozwoju geograficznym i wejściach na rynki zagraniczne
·         Analiza potencjalnych synergii produktowych, handlowych i kompetencyjnych w relacjach partnerskich
·         Operacyjne wsparcie w przekształceniach, restrukturyzacji i zmianie procesów biznesowych
·         Działania i zmiany w obszarze zasobów HR i wzmacnianie kompetencji miękkich
·         Wdrożenia metodyk zarządzania projektami, priorytetyzacji zadań i alokacji zasobów
·         Bezpośrednie zarządzanie projektami i portfelami projektów w organizacji
Wsparcie operacyjne i interim management
·         Czasowe wsparcie organizacyjno-zarządcze
·         Okresowe wzmocnienie firmy w obszarze brakujących kompetencji
·         Pomoc zarządcza dla najwyższych szczebli organizacji
·         Zarządzanie kryzysowe
·         Bezpośredni udział w procesach rozwojowych i wdrożeniowych
Zarządzanie sprzedażą
·         Kompleksowa komercjalizacja produktów/usług/przedsięwzięć biznesowych
·         Analizy rynku, konkurencji, zachowań klientów i efektywności kanałów sprzedaży
·         Budowanie innowacyjności przedsięwzięcia (produkt, rynek, klient, pricing)
·         Planowanie sprzedaży i marketingu
·         Operacyjne prowadzenie działań sprzedażowych (zarządzanie, rekrutacja, systemy motywacyjne itp.)
Budowanie zespołów i szkolenia
·         Rekrutacja, organizacja i budowanie trwałych zespołów w szczególności zespołów handlowych
·         Deedykowane szkolenia i business coaching
·         Wspomaganie w tworzeniu organizacji samouczących się
·         Wspomaganie liderów w budowaniu sprawnych organizacji
·         Budowanie systemów wymiany informacji i doświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas: 0.027 sek