Strategia i planowanie

Dynamika współczesnych zmian rynkowych, globalizacja oraz powszechna dostępność i szybkość przepływu informacji stawiają przed dzisiejszym managerem cały szereg wyzwań w zakresie kierunków i sposobu rozwoju organizacji. Niesłychany rozwój nowoczesnych technologii z jednej strony stwarza wyjątkowe możliwości rozwojowe z drugiej przynosi jednak liczne, niespotykane wcześniej zagrożenia.
Coraz krótszy cykl życia produktu, szybkie zmiany w otoczeniu rynkowym nadały aspektom związanym z określaniem strategii zupełnie nowego znaczenia. Proces definiowania, komunikowania i wdrażania strategii w organizacji stał się dziś dla wielu firm procesem ciągłym, a przyjęte przez nie strategie podlegają obecnie stosunkowo częstym modyfikacjom.
Dla managerów i zarządów spółek strategia to ciągły proces wyborów i podejmowania decyzji: jak budować pozycję firmy na rynku, jak wykorzystywać pojawiające się szanse rozwojowe i jak utrwalać przewagi na konkurencyjnym rynku.
Mnogość pojawiających się równocześnie zagrożeń i możliwości rozwoju powoduje, że obok ważnych pytań: jakie kierunki rozwoju przyjąć, czy i jak modyfikować ofertę, równie ważne stają się pytania: jak najbardziej optymalnie wykorzystać posiadane zasoby lub czego nie robić i jakich działań zaniechać, aby nie zdekoncentrować organizacji i osiągnąć założone cele. Mimo kluczowego znaczenia właściwej strategii dla rozwoju firm planowanie strategiczne często ustępuje dziś bieżącym działaniom oraz koncentracji na operacjach w wyniku czego planowanie zostaje ograniczone do zbyt krótkiej perspektywy czasowej.
Czas: 0.009 sek