Strategia i planowanie - oferta

Dzięki posiadanemu doświadczeniu skutecznie wspieramy firmy w procesie analizy, formułowania oraz wdrażania strategii. Jako praktycy opracowujemy operacyjne plany wdrożenia i komunikacji strategii w organizacji. Wspieramy również firmy w implementacji narzędzi zarządczych służących do pomiaru efektywności działań strategicznych.
Tworzymy biznes plany służące analizom makro jak również operacyjne budżety dla bieżącego zarządzania organizacją. Posiadamy kompetencje w analizie finansowej oraz w tworzeniu modeli biznesowych służących podejmowaniu decyzji strategicznych. Znajomość polskiego rynku ICT pozwala nam na z reguły trafną ocenę podejmowanych inicjatyw rozwojowych. Ponadto, dzięki posiadanemu doświadczeniu (w szczególności na rynku ICT) potrafimy trafnie odnaleźć i zdefiniować pojawiające się szanse i zagrożenia rynkowe, jak również wskazać potencjalne synergie z działaniami podejmowanymi przez innych uczestników rynku.
Wspólne działanie operacyjne wewnątrz organizacji nie tylko odróżnia nas to od tradycyjnego modelu w jakim działają firmy konsultingowe, ale przede wszystkim stanowi uwiarygodnienie proponowanych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że taki model działania znacząco zwiększa skuteczność prowadzonych przez nas działań w obszarze kreowania i implementacji strategii.
Czas: 0.018 sek