Komercjalizacja, wsparcie w wejściu na rynek

Nieustanny rozwój, działania w zakresie udoskonalania oferty, czy wreszcie tworzenie i wprowadzanie na rynek nowych produktów lub usług stanowią podstawę do zapewnienia trwałości organizacji oraz utrzymania i wzmocnienia jej pozycji na rynku.
W przypadku małych lub dopiero wchodzących na rynek firm skuteczna i szybka komercjalizacja produktu ma znaczenie podstawowe, często decydujące o losie organizacji. Tworzenie nowego produktu czy usługi to zwykle bardzo złożony i kosztowny proces. Ponieważ stanowi on cały szereg różnych, interdyscyplinarnych działań, wymaga ścisłej współpracy osób o różnych kompetencjach i dlatego zwykle prowadzony jest w trybie projektowym.
Jak pokazują doświadczenia – zwłaszcza małych podmiotów, działąjących w branży nowoczesnych, innowacyjnych technologii – w początkowej fazie tworzenia produktu główny nacisk położony zostaje na stronę technologiczną oraz jego cechy użytkowe i funkcjonalność. Działania związane z wprowadzeniem na rynek, marketingiem i sprzedażą w początkowej fazie schodzą często na drugi plan, co znacząco zwiększa ryzyko projektu. Odpowiednio szybkie prototypowanie, weryfikacja produktu na rynku oraz wczesna analiza opinii klientów znacząco zwiększają natomiast prawdopodobieństwo sukcesu rynkowego.
Czas: 0.010 sek