Komercjalizacja, wsparcie w wejściu na rynek - oferta

Firmom działającym w obszarze innowacji oraz wdrażania nowych produktów oferujemy współpracę w zakresie planowania procesu tworzenia nowych produktów oraz ich komercjalizacji. Włączamy się operacyjnie w procesy rozwojowe od strony marketingowej, sprzedażowej i zarządzania projektem. Opracowujemy cenniki, modele rabatowe, zasady promocji i rozliczeń. Wspieramy w definiowaniu reguł prawnych świadczenia usług, tworzymy regulaminy sprzedaży oraz promocji. Poprzez odpowiednie działania PR budujemy świadomość produktów na rynku wzmacniając tym samym popyt.
Bierzemy aktywny udział w procesie prototypowania oraz zbierania z rynku opinii o produkcie i ich analizy. Wspieramy operacyjnie firmy w zakresie wprowadzenia produktu na rynek. Definiujemy kanały sprzedaży i dystrybucji zarówno własne jak i partnerskie. Prowadzimy szkolenia w zakresie technik oraz dedykowanych metod sprzedaży danych produktów. Współpracujemy z Klientami w działaniach HR służących właściwemu doborowi kadr sprzedażowych.
Współpracujemy z przedsiębiorcami od najwcześniejszych faz tworzenia produktu do jego skutecznego wprowadzenia na rynek. Znamy i rozumiemy specyfikę pracy z podmiotami na etapie seed, start-up oraz wczesnego wzrostu. Posiadając wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji produktów i usług potrafimy działać równolegle z osobami odpowiedzialnymi za technologię z możliwością przejęcia pełnej odpowiedzialności za działania w obszarze rynkowym. Pozwalamy w ten sposób inżynierom i twórcom skoncentrować się na budowie lub rozwoju produktu.
 
Czas: 0.023 sek