Interim management i wsparcie operacyjne - oferta

Czasowe wsparcie organizacyjno-zarządcze Management Partners może stanowić istotną wartość lub pomoc dla organizacji wchodzących w okres intensywnych zmian, przeżywających trudności lub cierpiących na braki kompetencyjne kadry. Bazując na wieloletniej praktyce biznesowej oferujemy sprawną, profesjonalną i szybką pomoc doraźną w prowadzeniu przedsiębiorstw.
Naszym Klientom proponujemy kompleksową usługę zarządzania poprzez pełne włączenie się do organizacji w celu realizacji powierzonych zadań rozwojowych lub naprawczych. Fakt, iż działamy czasowo, a nasze wynagrodzenie zależne jest od wyników uwiarygodnia zalety podjęcia współpracy z Management Partners.
W zakresie naszych kompetencji mieszczą się: kompleksowe wsparcie zarządzania podmiotami na poziomie zarządów, dyrektorów wykonawczych, szefów pionów oraz kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych. Posiadamy doświadczenia w obrębie działań HR, budowy organizacji i tworzenia zespołów.
Specjalizujemy się we wsparciu procesów rozwojowych, wdrażania nowych usług i rozwiązań, komercjalizacji produktów dla firm innowacyjnych oraz budowy kanałów sprzedaży. Udzielamy również wsparcia w zakresie analizy finansowej oraz budżetowania i systemów kontrolno-raportowych.
Czas: 0.012 sek